top of page
BarnasKunstfestival-Logo-Grønn.png

Barnas Kunstfestival er en tverrkunstnerisk festival initiert av NORA – Nasjonal og Regional Arena for dans med Porsgrunn kommune, gjennom Ælvespeilet Kulturhus og Biblioteket, som samarbeidspartnere. Sammen skaper vi en arena hvor barn møter kunst og kunsten møter barn. Festivalen ønsker å synliggjøre samtidskunst for barn og et mangfold av kunst med høy kvalitet står i fokus.

Barnas Kunstfestival 2023 går av stabelen lørdag 4. februar.  I tillegg til det åpne programmet lørdagen blir det forestillinger i regi av Den Kulturelle Skolesekken og -Bæremeisen torsdag og fredag.

hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page