BarnasKunstfestival-Logo-Grønn.png

Barnas Kunstfestival er en tverrkunstnerisk festival initiert og drevet av NORA. Målet er å skape en arena hvor barn møter kunst og kunsten møter barn. Festivalen ønsker å synliggjøre samtidskunst for barn og også være en brobygger i tematikken barn og kunst. Vi vil gjøre denne arenaen tilgjengelig og med lav terskel for tilnærming, men med høy kvalitet og et mangfold av kunst.

I 2022 arrangeres festivalen 3.-5. februar med forestillinger i regi av Den Kulturelle Skolesekken og -Bæremeisen torsdag og fredag i tillegg til det åpne programmet lørdag. 

Program 2022

For øyeblikket ingen kommende arrangementer
hel_logo_nora-rosa.png