top of page

NORA søker produsent

NORA - Nasjonal og Regional Arena for Dans i Vestfold og Telemark er i stadig vekst og nå utvider vi staben. Vi søker etter en person som har interesse av å bygge dansefeltet i Vestfold og Telemark sammen med oss. I NORA jobber vi både selvstendig og i team og som ansatt vil du være med å skape muligheter for dansekunsten i regionen. Vi tilbyr en 50% prosjektstilling med mulighet for fast ansettelse. Ved interesse kan det være muligheter for å supplere med pedagogisk virke.


Sentrale arbeidsområder vil være:

 • Ansvar for oppdatering av hjemmeside

 • SoMe

 • Koordinere arrangement og aktiviteter

 • Publikumsutvikling

 • Markedsføring og PR


Ønskede kvalifikasjoner:


 • Relevant faglig bakgrunn, med BA innen kunstfag eller tilsvarende

 • Har bred fagkompetanse innen dansekunst

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • Gode datakunnskaper og erfaring med digitale plattformer og verktøy

 • Gode organisatoriske ferdigheter

 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

NORA er det regionale kompetansesenteret for dans i Vestfold og Telemark, med base i Grenland. Vår visjon er å bygge et regionalt og nasjonalt kraftsenter for produksjon, kompetanse og formidling av dansekunst. NORA skal være en bærekraftig og inkluderende arena som skal romme både nyskapende dansekunst og speile et mangfold i befolkningen.  Som en del av en nasjonal infrastruktur tar vi imot nasjonale og internasjonale kunstnere i residens og co-produksjon. Vi ønsker å inspirere dansekunstnere til å utvikle nye prosjekter og legger tilrette for dette. Som programmerende scene inntar vi en viktig samfunnsrolle når vi skaper møtepunkter mellom publikum og kunstneren. NORAs årshjul består av våre to festivaler, Tid for Dans og Barnas Kunstfestival, i tillegg står kompetansehevende aktiviteter for vårt regionale nettverk Faglig Forum sentralt i vårt arbeid. NORA har per i dag tre fast ansatte i deltidsstillinger i tillegg til prosjektansatte.


Søknad med CV sendes til tine@noradans.no innen 15. juni. Tiltredelse etter avtale høsten 2022.
Comments


hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page