top of page

Utlysning for 2 ungdommer til produksjonen Utenforskap: Barnefattigdom av NORA

Vi søker 1-2 ungdommer i alder 16-20 år med interesse for scenekunst og som har lyst til å være med i en forestilling som setter fokus på ulike utfordringer i samfunnet vi lever i.

 

utenforskap: BARNEFATTIGDOM 

Nasjonal og regional arena for dans i Vestfold og Telemark (NORA), ønsker å bruke scenekunsten til å si noe om samfunnet vi lever i, om medmenneskelige verdier, og om konsekvensen av fraværet av disse. NORA har derav arbeidet med UTENFORSKAP som tema, og har utviklet en trilogi hvor temaer som rasisme og psykisk helse har vært belyst. Vi er nå i gang med del tre i denne trilogien: utenforskap: BARNEFATTIGDOM. 

  

Det vil være individuelt hvor mye du skal danse rent fysisk, for iscenesettelse og regi kan ha ulike former for den enkelte. Her er det budskapet som er viktig, og ikke dansen som sådan, men vi håper at forestillingen vil være en slags opprop mot urettferdighet.

 

Prosjektperiode og honorar

Førstegangsmøte i mars/april (dato kommer)

Første prosjektperiode vil foregå i uke 23 og 25

Andre prosjektperiode: vil foregå i uke 32 og 33

-       Eksakte datoer og tider for prøver vil bli satt så fort som mulig – man må være forberedt på å møtes både ettermiddager og helg.

 

Premiere på Ælvespeilet kulturhus 29. september 2024 under festivalen TID FOR DANS, og i forkant av den vil vi ha prøver 21. og 22. september.

 

Honorar er kr. 7000,- for hele prosjektet.

 

Aksjonskunst 

Vi ønsker at prosjektet skal være en form for politisk kunst, og vi vil bruke sårbarhet, ærlighet og kropp for å beskrive problematikken og som protest mot urettferdighet. På den måten ønsker NORA å belyse barnefattigdom i en ny kontekst, og gi en stemme til de som vanligvis ikke ytrer deg offentlig.

 

Tema: Barnefattigdom 

Skien og Porsgrunn har mye barnefattigdom, f.eks. tilhører 18,1% av barna i Skien kommune husholdninger som må klare seg på under 60 % av medianinntekten. Barn med innvandringsbakgrunn er særlig utsatt. Barnefattigdom karakteriseres av dårlig økonomi, høyt nivå av stress, lite språklig stimulering hjemme, foreldres depresjon, sosial ekskludering og manglende integrasjon i utdanningssystemene. Men hvordan oppleves dette på kroppen for de som opplever dette? Og hvordan kan kroppens emosjoner og følelser kommuniseres gjennom dans og bevegelse i en scenisk produksjon? Prosjektets kunstneriske idé er at utøverne selv tolker og gjenforteller historier fra forskningen ut ifra sine egne forutsetninger og ståsted. 

 

Samarbeidspartnere 

Porsgrunn kommune, Kulturavdelingen og Fritidsavdelingen er samarbeidspartnere for prosjektet. I tillegg har vi dialog med Skien vgs., Skien kommune og Fritidsenheten i Skien og flere ungdomshus i regionen om videreutviklingen av utenforskap-prosjektet. 

Hovedmålgruppen for prosjektet er politikere og ungdommer i begge kommunene. Vi ønsker også å vekke ungdommens politiske interesse

Medvirkende:

Kunstnerisk leder: Tine Fossmo

Prosjektleder: Laurie Vestøl

Produsent: Åse Røseth

Profesjonelle dansere: Karine Leonardsen, André Holm og Jacob Gogstad.

Ungdommer: Kalle Hermansen og Nea Dalsegg

 

Er du interessert i dette og har lyst til å stå på scenen, send inn en kort søknad: tine@noradans.no, innen 8.mars.

 

Kontakt: Tine Fossmo, tlf: 93878707

 

Dette bildet er fra utenforskap: Psykisk Helse og viser både ungdommer og profesjonelle dansekunstnere som utøvere på scenen.

 

 

 

 

Comments


hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page