top of page

Acerca de

8S2A2816.jpg

Utenforskap Rasisme
 

Triologien "Utenforskap" omfavner ulike koreografier med forskjellige utøvere og innhold. Felles for koreografiene i triologien er en tilgjengelig og inkluderende dansepraksis for mennesker med ulik bakgrunn og forutsetninger. Retten og muligheten til å delta i og oppleve dans skal være uavhengig av økonomi, bakgrunn, etnisitet, geografi, kjønn eller funksjonsevne.

 

Med dans og bevegelse som uttrykksform ønsker vi å sette søkelys på utfordrende temaer som for eksempel rasisme, psykisk helse og fattigdom som kan gi store samfunnsmessige konsekvenser som for eksempel økt kriminalitet, vold og rus. Kostnadene for samfunnet ved langsiktig utenforskap som følge av marginalisering er trolig store og mye tyder derfor på at forebyggende tiltak som fører til økt inkludering og mangfold vil føre til store samfunnsøkonomiske gevinster.

 

Dans og bevegelse som uttrykksform for å belyse ulike samfunnsproblemer kan bidra til økt inkludering og mangfold.

 

NORA jobber ut i fra at dansekunst kan ha ulike funksjoner og påvirkningskraft og at den både har verdi i seg selv og som middel til å oppnå andre formål. Arbeid og prosesser med dans og bevegelse kan direkte eller indirekte påvirke deltakerne på mange forskjellige måter som igjen kan overlappe hverandre, det seg være; materielt, psykologisk, fysisk, sosialt eller kulturelt osv. Sammen med fylket utvikler vi internasjonale prosjekter og residenser rundt temaet utenforskap. Vi har initiert produksjoner med profesjonelle dansere sammen med ungdommer om viktige samfunnsutfordringer for å øke interessen for scenekunst blant ungdom, få frem de unges perspektiv og heve forståelsen om sosial eksklusjon. 

Våre samarbeidspartnere:

sbs-logo-positive.png
vtfk-hovedlogo-rgb.png
Porsgrunn logo.jpg
hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page