top of page

Acerca de

Faglig forum

Faglig Forum og det regionale nettverk har som mål å bidra til å skape en felles identitet til faget og et eierforhold til den regionale dansearenaen. Dansekunstnere med lokal tilhørighet har stort behov for felles aktivitet og konstant dialog med nettverket om bl.a. organisering av arbeid, formidling, nye fagområder, tips og oppdaterte nyheter. Faglig Forum setter dansernes arbeidshverdag i fokus gjennom ulike aktuelle tema som ivaretar den enkeltes faglige arbeid og hverdagsutfordringer. Forumet skal bidra til et systematisk og godt samarbeid på tvers av kommuner og regioner og støtte dansernes interesser og behov i deres arbeid. I tillegg vil forumet oppfordre til samarbeid med regionale kulturorganisasjoner og øvrig kulturliv. Det er et stort marked for dansearbeidere i Vestfold og Telemark og vi ser at behovet for et felleskap og miljø er godt for alle.

hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page