top of page

Open Call til Dialogscenen


NORA søker etter danseprosjekter i startfasen!


Gjennom en helg i residens hos oss skal prosjektet utvikles ytterligere for så å teste arbeidet på scenen. Vi kan tilby to dager med studio hos oss og en kunstnerisk veileder som kan være et ytre øye og hjelpe til å med videreutviklingen av prosjektet.


Residensen vil foregå fra fredag 2. – søndag 4. juni. Det er et kriterie at søkere kan delta på hele opplegget.


Dialogscenen består av et kort residensopphold, kunstnerisk veiledning og arbeidsvisning. Her ønsker vi at dansekunstnere skal få testet ut sine ideér og vise sine prosjekter eller work in progress arbeid. Det unike med dialogscenen er muligheten til dialog, refleksjoner og tilbakemeldinger med andre kunstnere, veiledere og evt publikum. På den måten kan kunstnerne utvikle sitt prosjekt ytterligere. Arbeidsvisningen går i år av stabelen på Ælvespeilet kulturhus søndag 4. juni kl 16.00. Visningen er først og fremst for resten av deltakerne, men er også åpen for interesserte publikummere. I etterkant av visningen samles deltakere, veiledere og NORAs stab for dialog med fokus på refleksjoner og tilbakemeldinger rundt kunstneriske prosesser og valg for hvert enkelt prosjekt.


Kunstneriske veiledere er Inger Cecilie Bertràn de Lis og Siri Jøntvedt.

Kriterier for søknad:

- Prosjektidéer og work in progress-arbeid som kan utvikles til å vare ca 5-15 min

- Profesjonelle dansekunstnere kan søke

- Søknad bør inneholde beskrivelse av stykket, motivasjon for å komme på mini-residens samt å vise stykket på denne type scene, CV for alle medvirkende.


NORA tilbyr:

- Reise til og fra Skien/Porsgrunn, rimeligste reisemåte

- Enkel overnatting i to netter (hotell/motell/airBnB)

- Kunstnerisk veiledning, inntil 5 timer.

- To dager med tilgang til studio, samt prøver på scenen.

- Visningsscene: Scene 2 i Ælvespeilet kulturhus med enkel teknikk

- Et lite prosjekttilskudd på 2000kr per pers.


Søknad sendes til karine@noradans.no, merk søknaden med "dialogscenen". Søknadsfrist er 15. mai. Det plukkes ut inntil fire prosjekter og svar vil komme i løpet av få dager.


Comments


hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page