top of page

Open Call til Dialogscenen 10.-14. april

NORA søker etter prosjekter til Dialogscenen!


Er du en skapende dansekunstner som har en idé eller et prosjekt under utvikling så kan du søke om å være en del av Dialogscenen! Dialogscenen består av residens, veiledning og arbeidsvisning.


Residens: Vi tilbyr residensopphold med overnatting og tilgang på studio fra onsdag kveld 10. april til søndag 14. april.


Veiledning: Vi har med oss to anerkjente dansekunstnere/koreografer som vil fungere som et ytre øye og tilby to økter med kunstnerisk veiledning i løpet av oppholdet. Veiledere for Dialogscenen 2024 er Caroline Skjørshammer og Jens Trinidad.


Arbeidsvisning: Oppholdet avsluttes med arbeidsvisning på scenen. Arbeidsvisningen er for de andre deltakerne, men også åpen for evt andre interesserte publikummere. Hensikten er å observere hverandre for i etterkant av visningen kunne ha en god dialog rundt hvert enkelt prosjekt hvor vi deler tanker og tilbakemeldinger. Visningen vil også bli filmet slik at alle får med seg en dokumentasjon av prosessen.


Det unike med Dialogscenen er muligheten til dialog, refleksjoner og tilbakemeldinger med andre kunstnere, veiledere og evt publikum. På den måten kan kunstnerne utvikle sitt prosjekt ytterligere Sentralt for Dialogscenen står tanker om samarbeid, deling og utvikling. Det blir utarbeidet en timeplan som gir mye rom for eget arbeid, men også fellesaktiviteter og deling av prosess. Det er et kriterie at alle deltakere deltar på hele opplegget. Dansekunstnere i alle aldre og med lite eller mye erfaring, så vel som grupper og soloprosjekter er velkomne til å søke. Vi oppfordrer særlig nyutdannede som vil komme i gang med sine idéer og prosjekter til å sende søknad.


Kriterier for søknad:

- Prosjektidéer og work in progress-arbeid som kan utvikles til en arbeidsvisning på ca 5-15 min

- Profesjonelle dansekunstnere bosatt i Norge kan søke

- Søknad bør inneholde kort beskrivelse av prosjektet (basert på hvor du/dere er i prosessen), motivasjon for å bli med på Dialogscenen, CV for alle medvirkende.NORA tilbyr:

- Reise til og fra Skien, rimeligste reisemåte

- Overnatting i våre leiligheter eller air bnB i fire netter

- Kunstnerisk veiledning, to økter a 1,5 timer

- Fire dager med tilgang til studio, samt prøver på scenen.

- Visningsscene

- Prosjekttilskudd på 2500kr per pers.

 

Søknad sendes til karine@noradans.no, merk søknaden med "Dialogscenen". Søknadsfrist er onsdag 27. mars kl 12.00. Det plukkes ut inntil fire prosjekter, raskt svar .
Comments


hel_logo_nora-rosa.png
bottom of page