Acerca de

Residenser

NORA kan tilby ulike residenser til dansekunstnere. Residenser kan være fra noen få dager og inntil ca. 4 uker, avhengig av overnattingsmuligheter og blir tilpasset den enkelte kunstner/kompani.

Residens  vil kunne inneholde:

  • Fri bruk av studio i perioden

  • Hjelp til rimelig overnatting

  • Produsent i perioden

  • Mulighet for teknisk, økonomisk eller produksjonsteknisk veiledning

  • Enkel visningsarena med muligheter for enkel teknikk

 

I residenser knyttet til en av våre festivaler tilbys også spillplass i for eksempel Ælvespeilet kulturhus, markedsføring i festivalens kanaler, media og redaksjonell omtale.

 

Seøknad sendes fortløpende og bør inneholde følgende informasjon:

  • Prosjektbeskrivelse

  • Prosjektets form (produksjon, forprosjekt, koreografiutvikling e.l.)

  • CV for aktører

  • Finansieringsplan

  • Spesifisering av ønsket tidsrom for residensen og om det ønskes bolig

 

Søknad sendes til karine@noradans.no

hel_logo_nora-rosa.png